غلات

گیاهی به نام چاودار

/post-47

گندم سیاه یا چاودار، نامی که در ابتدا کمی گیج کننده به نظر می رسد، ممکن است بگویید از خانواده ی گندم هاست ولی...


چاودُم يا تريتيكاله (triticale)

/post-42

چاودُم يا تريتيكاله ، يك غله جديد است كه از طلاقي گندم جنس triticum و  چاودار جنس secale بدست آمده است . نام اين غله از نام علمي گونه هاي به  وجود آورنده ي آن گرفته شده است كه گندم به عنوان گياه مادر و دانه هاي  گرده از چاودار گرفته شده اند . دليل اين تلاقي مزاياي بازدهي بالاي گندم و  رشدونمو آن در آب وهواي مختلف و سختي دانه چاودار است . اين غله برحسب  گونه هاي گندم و چاودار به كار رفته ممكن است بهاره يا زمستانه باشد .  گياهي است يكساله و خودبارور (درصد كمي خاصيت دگرباروري دارد) و بيشتر شبيه  گندم است تا چاودار ولي در مقايسه با گندم از قابليت رشد و مقاومت بيشتري  برخوردار بوده و براي شرايط آب و هوايي و زميني نامناسب توصيه مي شود .


توليد نان به روش سنتي

/post-16

 غلات از اولين غذاهاي شناخته شده ي بشر بوده كه از زمان هاي كهن تا كنون همواره نقش بسيار مهمي در اقتصاد و تغذيه ي مردم دنيا بخصوص در كشور  هاي در حال توسعه مانند بسياري از كشور هاي آسيايي و آفريقايي كه بيش از80% غذاي مردم از غلات تامين مي شود و اين امار در مورد كشور هاي اروپايي بين %55-45بوده و در ایالات متحده آمریکا تقریباً %30-20می‌باشد. غلات دانه ي گياهان علفي- زراعي از خانواده تك لپه ي گرامينه (گندميان) هستند. غلات عمده عبارتند از گندم ، ذرت ، جو ، يولاف ، چاودار، برنج ، ارزن و سورگوم كه در بين آن ها گندم ، برنج ، ذرت و جو مهمتر مي باشند...