صنایع آشامیدنی

کفیر، یک ابر نوشیدنی!

/post-59

کفیر، بیش از ۱۰۰۰ سال پیش به عنوان یک محصول خوراکی شفابخش نزد مردم قفقاز شناخته شد. اما....