صنایع تخمیری


ماست میوه ای

ماست میوه ای

تولید ماست طعم دار                                        ماست ( yogourt ،yoghourt ، yogurt ، yoghurt) محصول لبنی تولیدی بوسیله تخمیر باکتریایی شیر است. هرگونه شیری ممکن است برای تهیه ماست استفاده بشود. اما در تولید مدرن از شیر گاو استفاده می شود.یکی از مهم ترین بحث ها در این محصول   تخمیر قند شیر (لاکتوز) به اسید لاکتیک است که بافت ژل مانند ماست را ارائه می دهد که بوسیله زبان ارزیابی می گردد .اعتقاد بر آن است که ماست بصورت رایج و مرسوم در قسمت ترک نشین آسیای مرکزی تولید شد . اگرچه شواهدی از محصولات کشت شده شیر در فرهنگهای دیگر در 4500 سال قبل وجود دارد . ابتدایی ترین یا اولین ماست ها احتمالاً بصورت تصادفی بوسیله تخمیر باکتریایی داخل کیسه هایی از جنس پوست بز که برای حمل ونقل استفاده می شد، تولید گردید.کلمه ترکی ماست بنام yogurt از فعل yogurmak به مفهوم ترکیب کردن می باشد که نشان می دهد که ماست چگونه تهیه می شود .