اصول بسته بندی مواد غذایی


بسته‌بندی‌های بازیافت پذیر

بسته‌بندی‌های بازیافت پذیر

این نماد برای بسته‌بندی‌های بازیافت پذیر استفاده میشود و نه بسته‌بندی‌های بازیافت شده. شماره‌های درج شده داخل این نماد، هرکدام نمایان‌گر جنس تشکیل دهنده این بسته‌بندی هاست. در این مقاله به نماد شماره یک، PET، اشاره خواهیم کرد.